Bureau Het Kleine Loo ontwikkelt
educatief materiaal over onder
andere de wereld van voedsel,
voeding en groen
, zoals
schoolwandplaten, educatieve
knutsel- en puzzelboeken
, digilessen, werkbladen en
docentenhandleidingen
,
leskranten, spreekbeurten en
profielwerkstuksites.

Bureau Het Kleine Loo is onder meer ook de
uitgever van het boek 'Land- en Tuinbouw,
Voor jou een vraag
'.

Bureau Het Kleine Loo is de
onderwijstak van PR&P
Communicatie. Het Bureau is
gespecialiseerd in onderwijs-
communicatie. De naam is
ontleend aan het onderwijsblad
Het Kleine Loo. Dit is een blad
voor het basis- en voortgezet
onderwijs over de wereld van
voedsel, voeding, groen, het
platteland en duurzaamheid.
Bureau Het Kleine Loo is de
uitgever van dit blad.

PR&P/Bureau Het Kleine Loo
Postbus 2169
2800 BH Gouda
T + 31(06) 478 33 683