Bureau Het Kleine Loo ontwikkelt
educatief materiaal over onder
andere de wereld van voedsel,
voeding en groen
, zoals
schoolwandplaten, educatieve
knutsel- en puzzelboeken
, digilessen, werkbladen en
docentenhandleidingen
,
leskranten, spreekbeurten en
profielwerkstuksites.

Bureau Het Kleine Loo is onder meer ook de
uitgever van het boek 'Land- en Tuinbouw,
Voor jou een vraag
'.


PR&P/Bureau Het Kleine Loo
T + 31(06) 478 33 683